TIẾN ĐỘ DỰ ÁN MERRYLAND QUY NHƠN

– Toà Chamm Legacy: thi công đến tầng 16, sắp cất nóc.
– Khu Bizhouse: hoàn thiện các toà hiện hữu, thi công kỹ thuật và hệ thống móng của các dãy nhà Bizhouse.
– Khu Hollywood Hills by Yoo: hoàn thiện cơ bản phần khu 2 căn mẫu Villa và 450m hạ tầng đường lên căn mẫu.
– Cầu Hải Giang: đã thi công 7 nhịp cầu